Miễn phí giao hàng Cho hóa đơn từ 2 triệu trở lên khu vực Hà Nội
Giao hàng trong ngày Với tất cả đơn hàng
Sản phẩm an toàn Cam kết chất lượng

Pho mai, bơ các loại

Bơ lạt Paysan Breton 250g

185,000₫

Pho mai Mascarpone Tatua 500g

180,000₫

Pho mai Mascarpone Tatua 1kg

280,000₫

Pho mai dê Paysan Breton 100g

150,000₫

Pho mai bột Fromagio 1kg

595,000₫

Pho mai dê Paysan Breton 100g

145,000₫

Pho mai Cheddar màu NZMP 20Kg

5,450,000₫

Pho mai Cheddar NZMP 20kg

4,750,000₫

Tin tức

Thương hiệu